!!> BOOKS ✸ Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde ✮ Author Željka Matijašević – Reliableradio.co.uk

Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde Knjiga Je Zami Ljena Kao Uvod U Psihoanaliti Ku Knji Evnu Kritiku Preko Analiza Djela Autora Kojima Je Posve Eno Najvi E Psihoanaliti Kih Interpretacija Tako Knjiga Sadr Ava Pet Detaljnih Analiza Sljede Ih Djela Kralja Edipa I Edipa Na Kolonu Hamleta Ukradenog Pisma Zlo Ina I Kazne Te Dr Jekylla I G Hydea Svako Pojedino Poglavlje Sadr Ava Pregled Psihoanaliti Kih Tuma Enja Navedenih Djela, Po Ev I Od Freuda Do Suvremenih Psihoanaliti Kih TeorijaPrimjerice, Analiza Hamleta W Shakespearea Zapo Inje E Freudovim I Jonesovim Osvrtima, Usredoto Enima Na Problem Edipova Kompleksa Pregled Psihoanaliti Kih Tuma Enja Hamleta Zaklju Uje Se Radovima Psihoanaliti Kih Feministica J Mitchell I J Rose Koje Nagla Avaju Problem Pretjerane Afektivne Investicije U Enske Likove Gertruda Ili Ne Eljene Projekcije OfelijaSmisao Ovog Djela Po Iva U Namjeri Da Se Tuma Enjem Reprezentativnih Knji Evnih Djela Ujedno I Itavaju Izraziti Teorijski Pomaci, Kao I Obrati Unutar Psihoanalize To Psihoanaliti Ku Kritiku Danas Upravo Ini Izrazito Zna Ajnom Budu I Da Je Njezino Suvremeno Obilje Je Rezultat Podjednako Historizacije Kao I Uvo Enja Kulturne Relativnosti U Psihoanaliti Ke Kategorije Nemojte krivo shvatiti ocjenu, eljka Matija evi odli no povezuje kroz tri lika dobar dio psihoanalize i ini cijelu knjigu jako suvremenom, ali i svjesnom po etaka psihoanalize Ono to knjiga nije uspjela je to da me uvjeri u vrijednost psihoanalize kao knji evnog pristupa makar neke dijelove i lanke smatram intrigantnima Ina e, ako vas zanima ova tema, svakako preporu am ovu knjigu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top