Let Nancija Konratata PDF/EPUB ç Let Nancija

Let Nancija Konratata Let Nancija Konratata Raosov je prvi fantasy na kojem je radio preko trideset godina Koliko otprilike traje i hod njegova junaka prema svjetlosti Kroz drevni sveti spis, kroz epsku pjesmu u prozi, korak po korak do uzleta prema Bogu etiri knjige proroka Nancija etiri su koraka oslobo enja od ljudskog, etiri koraka prema Onom koji je izvor svih sloboda U jednom dalekom svijetu, na jednom dalekom planetu, pod istim Bogom kojeg slavi sve stvorenje svih galakti kih skupovaKnjiga bojevaknjiga je o svijetuKnjiga susretaknjiga je o ljudimaKnjiga vatreknjiga je o spoznajiKnjiga beskona ne svjetlostiknjiga je o Bogu


About the Author: Predrag Raos

Biography at Wikipedia Croatian edition.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top