Drugi dnevnik Pauline P. ePUB ´ Drugi dnevnik eBook

Drugi dnevnik Pauline P. Zbirka toplih, duhovitih pri a raspore enih po mjesecima u godini, pisana u prvom licu Djevoj ica Paulina P razgovorljiva, puna ideja, snala ljiva i ma tovita, u i svoju ivotnu kolu na postupcima roditelja, prijatelja, baka, me u kolskim dru tvom Uvijek ima to za re i, ne to za sanjati i pone to za za miriti Ipak, najbolje joj idu zaklju ivanje i pisanje PS ova poslije svake pri eDomi ljata i lukava, lako e nas pou iti kako da maminu pa nju usmjerimo na sebe, kako da pove amo d eparac, kako da pri amo kada nam ka u da smo dosadni ali e i po teno priznati kada u ini ne to to je daleko od lijepog i pristojnog pona anjaOdlomak Uf, kako je ove godine bilo dobro na moru Ljetovala sam s mamom i tatom u iznajmljenom apartmanu na otoku Krku Mislila sam da u se u asno dosa ivati, jer tamo nisam nikog poznavala To je mami i tati bilo super Tata je prije godi njeg odmora rekao elim oti i negdje gdje me nitko ne poznaje Da ni s kim ne moram razgovarati Ja isto tako suglasila se s tatom mama Ali, s kim emo se onda dru iti pitala sam ja i okrenula o ima Ni s kim vrisnula je mama Dosta mi je dru enjaI poslovnog, i privatnog elim buljiti u i utjeti elim mirisati borovinu i meditirati A ja se elim s nekim na moru dru iti zatulila sam ja, iako sam unaprijed znala da e odabir mjesta za godi nji odmor biti isklju ivo prema izboru mojih preslatkih roditeljaStigli smo na otok Krk, u grad Krk To me je malo zbunilo Kako i otok i mjesto mogu imati isto ime


About the Author: Sanja Polak

Sanja Polak rodila se 5 11 1968 godine u zagreba kom rodili tu u Vinogradskoj ulici Voli svoj Zagreb i gotovo sve njegove ulice Poha ala je dje ji vrti u Prilazu ure De eli a, dvije osnovne kole u Bolni koj ulici i gimnazije u Kri ani evoj i Habdeli evoj ulici Diplomirala je u Savskoj ulici i postala u iteljica razredne nastave.Od 1991 godine u iteljica je u Osnovnoj koli Davorina Trstenjaka u Kr koj i Savskoj ulici Stanovala je u Ulici Bra e Cviji a i Peruanskoj ulici s mamom Ljerkom, tatom Brankom i sestrom Ivanom Danas stanuje u Ulici Vincenta iz Kastva sa suprugom Zoranom, k erima Petrom i Paulinom i psi em Flokijem Od 1996 godine ure uje asopis za u enike od 1 do 4 razreda Prvi izbor i kao urednica ima radnu sobu u neboderu u Savskoj ulici Osim navedenih, Sanja Polak voli i sve ostale zagreba ke ulice kojima se vozi, hoda, skaku e ili tr i i razmi lja o emu e pisati.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top