Beležnica profesora Miškovića PDF/EPUB Ò

Beležnica profesora Miškovića Roman o tajnama oko nas i ljudima koji su s njima povezani Ponekad nas splet okolnosti navede na put za koji ni slutili nismo kuda e nas odvestiTo e se dogoditi novinaru beogradskog lista Argument Bo ku Stevanovi u kad u prole egodine dobije zadatak da napi e tekst o nau noj ostav tini preminulog srpskog etnologa Arsenija Mi kovi a Umesto o ekivano dosadnog razgovora s udovicom Mi kovi , enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje, on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i, a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama, koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a, Londona, Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost 3


About the Author: Ratko Dmitrović

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Beležnica profesora Miškovića book, this is one of the most wanted Ratko Dmitrović author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top