Sudar ePUB ✓ Paperback


Sudar (Poslije svega #2) Nakon burnog po etka veze i okantnog otkri a, Tessa i Hardin moraju prona i na in da nastave svoju romansu No, mo e li ljubav koja ne priznaje granice doista opstati Tessa polako po inje uvi ati kako bi mogla izgubiti sve Hardin shva a da nema to izgubiti osim nje.Je li se doista spreman promijeniti zbog ljubavi Koliko je ona spremna opra tati i, jo va nije, svi a li joj se doista slika budu nosti s Hardinom Poslije svega Sudar strastveni je nastavak romanse Tesse i Hardina, pri a o njihovu suo avanju s demonima iz pro losti, svime ime su povrijedili jedno drugo i stvarnim ivotom Nastavak u kojem e pojam ljubavna drama poprimiti sasvim novo zna enje.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Anna Todd


Back To Top