[PDF] ✈ Nejlepší víkend ⚣ Patrik Hartl – Reliableradio.co.uk

Nejlepší víkend Na Silvestra Si Andrea, Jirka, D A, Bert, Mark Ta A Pavel Dej Z Sadn Novoro N P Edsevzet Dn Z Nich Ale Nikomu Ne Ekne, Jak Je To Jeho Doufaj , E Se Jim To B Hem Nov Ho Roku Poda , Mohlo By, Proto E Asu Na To Budou M T Dost Krom Rann Ch A Ve Ern Ch Hodin Pracovn Ch Dn Maj K Dispozici Pades T Dva V Kend , Deset St Tn Ch Sv Tk A Ty I Dny Dovolen To Je Dohromady Est Tis C Sedm Set Edes T Hodin Volna, B Hem Kter Ch Se D Zm Nit T M Cokoli


About the Author: Patrik Hartl

Patrik Hartl je um leck m fem pra sk ho divadla Studio DVA Vystudoval filmovou a televizn re ii na pra sk FAMU V divadle re roval adu div cky velmi sp n ch inscenac Otev en man elstv , Caveman, Absolvent, P ldruh hodiny zpo d n , Madame Melville Jeho vlastn divadeln hry Hovory o t st mezi ty ma o ima, Kl ra a B ra, Soukrom skand l, Hlava v p sku, Hv zda, Vysava a 4 sestry se staly hity Ve filmu debutoval komedi Takov norm ln rodinka.Jeho liter rn prvotinou byla kniha PRVOK, AMP N, TE KA a KAREL, kter se d ky velk mu z jmu ten do kala mnoha dotisk N sleduj c rom n MAL PRA SK EROTIKON se stal esk m bestsellerem roku 2014.10 thoughts on “Nejlepší víkend

 1. says:

  Dob e se to etlo a je to sou asn To je asi tak v echno pozitivn , co k tomu m u napsat P b h to bohu el nem Postavy se chovaj nejen nelogicky, ale neuv iteln Jakoby lo v dycky o slepenec z n kolika charakter , kter jdou ka d jin m sm rem Hloubku jsem od toho ne ekala, ale e to bude a tak jednoduch , prvopl nov a hloup taky ne T e t kov je oproti tomu Dostojevski Zaj malo by


 2. says:

  Mn se to l bilo Hartla m m prost r da Na Prvoka a spol to nem , ale p b hy byly ze ivota, a koliv se postavy chovaly asto dost nere ln Ale to mi do kn ky p idalo takovou romanticko poh dkovo naivn linku a nevadilo mi to ten jsem si u ila a p kn si u toho d chla.


 3. says:

  Moc jsem se t ila na novou Hartlovu knihu, pon vad st jeho usm vav z itky na facebooku a koukat na jeho vysm t videa je jako pohlazen po du i.No, kniha byla fakt hrozn dokonce je t hor ne Vesel od T e t kov , kter bylo form ln poda en , ale obsahov to byl neskute nej absurdist n co m teda taky stra n mrzelo Obsahov m to celkem zaujalo, ale po form ln str nce to bylo jako st den k n jak ho pri


 4. says:

  Hartl nezklamal za me si porad drzi stejnou uroven. Clovek si cte o tom, jak jsou jini vic v pr a je to zabavne, i kdyz samozrejme misty nerealne Opet naivne doufam, ze te nevery kolem me neni fakticky tolik Slovo pindina bych zakazala zakonem A miluju hlasku Je to divocak, kterej zemre ve vyskoku xD


 5. says:

  Z popisu jsem ekala n co trochu jin ho, mo n v c struktury, jasn j my lenku Ale vlastn mi v bec nevad , e to nakonec bylo takov plynul sledov n ivot hlavn ch postav Funguje to i bez n jak konkr tn z pletky nebo rozuzlen Nakonec je to takov typick esk contemporary, tedy p b hy oby ejn ho ka dodenn ho lenstv Byla to moje prvn hartlovka, p e etla jsem ji za 4 dny, tak e velk dobr.


 6. says:

  Patrika Hartla ne tu kv li tomu, jak p e, ale kv li tomu, jak se sm je.


 7. says:

  Klasick Hartl, jako v dy skv l Chv lemi jsem m la pocit, e p e o mn Andrea je mi fakt bl zk Naps no s lehkost , pln humoru i ho k reality.


 8. says:

  Jak to jen nazvattelenovela v kni n podob dnou vy hodnotu v m sice bichle nep ed , ale rozhodn se mezi dky pobav te ne v edn mi p b hy a z pletkami hlavn ch postav.Ze stylu psan jasn pozn te, e nad nekone n mi dokumenty ve wordu sed l chlap A p i lo mi to jako mil zm na Ten jasn , trefn , v sti n , ale p esto citliv styl psan , kter mu nesch zel humor a nadhled, mi sedl Osobn mi mo n trochu vadilo, e se e ily jen vztahy, ale to je ist s


 9. says:

  Nevim, asi to splnilo o ek v n , kter nebyla vysok Hartla si p e tu vlastn docela s chut , ov em jako nen ro nou knihu k vod Styl vypr v n mi po d evokuje n jak televizn seri l, kde se hlavn m postav m tak n jak d je s rie p hod a ivotn ch zvrat bez ehokoliv dal ho mo n i pod vlivem toho, co o autorovi v m.Je t p l hv zdy strh v m za to, e je leden, tak e chyb to podstatn slunce a voda


 10. says:

  Konec dobr , v echno dobr Nemysl m t m ani tak, e by v echno dob e dopadlo, ale e se mi l bila posledn kapitola dostate n na to, aby p ebila v echen idiotsk product placement a kapitoly, kter se mi a tak nel bily.Nejv c m oslovil p b h Mark ty a Pavla Mo n by mi sta ila kn ka jen o nich a jejich rodince.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top