[BOOKS] ✭ Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto Author Virgilio S. Almario – Reliableradio.co.uk

Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto Sina Bonifacio At Jacinto Ang Makabuluhang Bitling Sa Pagitan Ni Balagtas At Ng Ating Panahon Upang Mabuo Ang Salimuot Ng Daloy Ng Tradisyon Sila Ang Isa Pang Tugatog Ng Tradisyon Pagkaraan Ni Balagtas At Wala Sa Talayak Ni Rizal Para Silang Nawawala At Puslit Na Anino, Na Sapagkat Wala Sa Teksto Ni Rial Ay Malimit Na Hindi Maisaalang Alang Sa Umiral Na Kodigo Ng Tradisyon Mula Kay Balagtas At Agpas Sa Pagsusuri Ni Rial Sila Ang Higit Na Malusog Na Tagapag Ingat Ng Kadakilaan Ni Balagtas Bilang Makata Ng Bayan Sila Ang Pruweba Ng Mga Limitasyon Ni Rizal Ng Sambayanang FilipinoSa Pamamagitan Ng Librong Ito, Napag Ugpong Ko Na Ang Aking Panukalang Salaysay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top